GYNED s.r.o. logo
poskytovatel zdravotních služeb v oborech
dětská gynekologie
gynekologie a porodnictví

Kdo jsme

Jsme poskytovatelem komplexní ambulantní gynekologickou péče ženám od dětství po celý život v oborech:

Náš tým

MUDr. Eva Dědicová

Eva Dědicová

Lékařka se specializovanou způsobilostí v oborech gynekologie a porodnictví a dětská gynekologie. Studium na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze ukončila v roce 1999. Atestaci v oboru gynekologie a porodnictví získala v roce 2002, v oboru dětská gynekologie v roce 2006. Je držitelkou Diplomu za celoživotní vzdělávání ČLK a Kreditu I. stupně v oboru akupunktura. Dříve pracovala na Gynekologicko-porodnické klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohady a 3. LF UK a v soukromém ambulantním zařízení ADC Sanatorium, s. r. o. Je členkou České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP a její sekce gynekologické sexuologie, České společnosti gynekologie dětí a dospívajících ČLS JEP a České lékařské akupunkturistické společnosti ČLS JEP. Od roku 2016 pracuje jako členka revizní komise OS ČLK Praha 4.

Terezie Zelenková

Terezie Zelenková

Porodní asistentka s dlouholetou praxí. Maturovala na Střední zdravotnické škole roku 1987 (zdravotní sestra) a nástavbovou maturitu v oboru ženská sestra absolvovala v roce 1989. Pracovala na Gynekologicko-porodnické klinice Všeobecné fakultní nemocnice, na gynekologickém oddělení Ústřední vojenské nemocnice a posledních deset let v soukromé gynekologické ordinaci. Je držitelkou osvědčení k výkonu zdravotnického povolání v oboru porodní asistentka.